Hvilke tjenester?

 

Generelt

 

Alt testarbeid som skal gjennomføres skal være grunnet på metoder, maler og standarder som er i omfang av ISTQB og / eller TMap. Kunnskaper til begge to metodikker garanterer effektiv bruk og tilgang til flere ’best practices’, maler og kombinasjoner av dem. ISO, IEEE og BS standarder brukes når fornuftig.  

Hvis du ikke har tilgang til kommersielle testverktøy kan freeware / open source applikasjoner installeres og brukes. Det er bare at du har en server (virtuell) tilgjengelig. Utgangspunkt er at alt testdokumentasjon som produseres skal leveres i MS Office formater hvor mulig i tillegg til verktøy spesifikke formater. Se seksjonen for Open Source testverktøy for mer informasjon om verktøyene.

 

 

Testkonsulent tjenester

 

Oppgaver som tar noen timer til noen uker eller noe sporadisk innsats egner seg til konsulent tjenester. Hvis du ønsker hjelp med spesifikke oppgaver tilknyttet til idé og planforming av testarbeid, produksjon av testrelaterte anbuds- eller tilbudsdokumenter, granskning eller vurdering av arbeidsprodukter, er dette et riktig valg.

På forhand avtaler vi omfang, på hvilken grunn (ISTQB / TMap) arbeid skal gjennomføres og tid til hver enkelt oppgave. Store deler av arbeid gjennomføres på egen arbeidsplass i Brønnøysund. Andre typiske aktiviteter som kan egne seg til denne kategorien: taksering av testorganisasjonens- (TMM(i) eller TPI) eller utviklingsmodenhet og opplæring / trening.

 

 

Testledelse

 

Du ønsker langvarig støtte mens planlegging og gjennomføring av testarbeid. På forhånd velges hvilken metodikk (ISTQB, TMap eller en miks) skal brukes. Testledelse kan også involvere opplærings- og treningssesjoner i metodikk eller verktøy.

Arbeid har primært fokus på planlegging og ledelse av testarbeid og vanligvis har du selv tilgang til testere, men testgjennomføring er også mulig. Vi avtaler om innhold og tidsomfang og store deler av arbeid skal gjennomføres på din kontor.

Testledelse definerer jeg som: planlegging, forberedelse, kontroll og styring av testarbeid.

 

 

Testanalyse og gjennomføring

 

Analyse fra testbasisdokumenter, spesifisering og utarbeiding fra testtilfeller og testskripter er typiske testanalyseoppgaver. Gjennomføring, avviksregistrering, -håndtering og -oppfølging er typiske testgjennomføringsoppgaver. Arbeid gjennomføres på din kontor eller arbeidsplass. 

 

 

 

                        

 

 

IT Testtjenester.no © 2010•