Curriculum Vitae

 

Jeg arbeider i dag 100% som testleder med programvare testing.

 

Vi flyttet fra Nederland, hvor jeg jobbet som testkonsulent / testleder i CSC Computer Sciences, til Brønnøysund i august 2008. I CSC var jeg ansatt i Software Quality Management laget og hadde jeg i tillegg til konsulentarbeid ansvar for spesifisering av testprosessen for CSC Nederland, produsering av anbudsdokumenter og veiledning av kollegaer.

 

Siden 2004 jobber jeg fulltid med programvare testing og programvare kvalitet. Jeg har erfaring som testleder blant annet i helse relaterte prosjekter i England (NHS) og Nederland (EPD), callcenter løsningen og flere andre typer prosjekter.

 

Opprinnelig har jeg en bakgrunn i Mobile Communications rettet til mobile kommunikasjonssystemer for politi, brannvesen og ambulansetjenester. Jeg har erfaring i ulike prosjekt- og linje (leder) roller og oppgaver. Den røde linjen i arbeidet mitt er kvalitetssikring (ISO9000 – EFQM/TQM), standardisering (European Telecommunication Standardisation Institute), akseptansetesting, brukervennlighet og informasjonssikkerhet.

 

Relevante sertifikater:

·         ITIL Foundations

·         ISTQB/ISEB Certified Tester Foundation Level

·         ISTQB/ISEB Certified Tester Advanced Level Practioner (Advanced

          Testmanager, Advanced Test Analyst og Advanced Technical Test

          Analyst)

·         TMAP Professional Tester

·         EC Council Ethical Hacker

 

NB          Ethical Hacking er gjennomføring av ”datanettverk hacking” aktiviteter hvor man prøver å få tilgang til datanettverk og informasjon etter tillatelse og oppdrag av oppdragsgiveren / nettverkeieren.

 

Jeg er medlem i Software Testing arbeidsgruppen av Norsk Dataforening i Trondheim og Norwegian Testing Board (www.istqb.no). For NTB er jeg medlem i ISTQB’s expert level security testing working group og ISTQB’s advanced level working group.

 

 

 

 

                        

 

 

IT Testtjenester.no © 2010•